Zakończenie zadania – dotacja dla sołectw w ramach małych projektów

wpis w: Ogłoszenia | 0

Na podstawie złożonych przez Wójta Gminy Krzyżanów wniosków – gmina Krzyżanów  otrzymała   pomoc finansową z budżetu Samorząd Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotację w wysokości po 10.000 zł – otrzymały: Sołectwo Siemieniczki na wykonanie zagospodarowania terenu wokół kaplicy w Siemieniczkach oraz sołectwo Siemienice na wykonanie dziecięcego placu zabaw w Siemienicach obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ponadto, każdy z projektów otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 tysięcy złotych od Gminy Krzyżanów oraz każde sołectwo wniosło wkład własny po 1 tysiąc złotych.

Projekty zostały zakończane 15 listopada 2020 roku.

 

Resized_20201123_095945Resized_20201123_095604Resized_20201123_095613Resized_20201123_095855