Lista szkół podległych Gminie Krzyżanów, które otrzymały wsparcie z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

LP Szkoła Wkład własny organu prowadzącego Kwota dofinansowania z rządowego programu Razem kwota wsparcia
1 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie, Krzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów 1000,00 4000,00 zł 5000,00zł

 

GMINA KRZYŻANÓW
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt:
,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa łódzkiego

Dofinansowanie projektu z UE: 61 800 zł

 

GMINA KRZYŻANÓW
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt:
,,ZDALNA SZKOŁA +”
Dofinansowanie projektu z UE: 45 000 zł

 

GMINA KRZYŻANÓW
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt:
,,ZDALNA SZKOŁA”
Dofinansowanie projektu z UE: 45 000 zł

mapa dotacji stopka