GMINA KRZYŻANÓW
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt:
,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa łódzkiego

Dofinansowanie projektu z UE: 61 800 zł

 

GMINA KRZYŻANÓW
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt:
,,ZDALNA SZKOŁA +”
Dofinansowanie projektu z UE: 45 000 zł

 

GMINA KRZYŻANÓW
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt:
,,ZDALNA SZKOŁA”
Dofinansowanie projektu z UE: 45 000 zł

mapa dotacji stopka