Adres

Urząd Gminy Krzyżanów
Krzyżanów 10
99-314 Krzyżanów

Kontakt

Sekretariat

Telefon: (24) 356-22-00
Fax: (24) 356-29-00
E-mail: sekretariat@krzyzanow.pl

Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski
(24) 356-29-02
sekretariat@krzyzanow.pl

Sekretarz Gminy

Izabella Sobolewska
(24) 356-29-01
sekretarz@krzyzanow.pl

Referat finansowy

Skarbnik Gminy

Emilia Widawska
(24) 356-22-01
skarbnik@krzyzanow.pl

Inspektor ds. księgowości oświatowej
Jadwiga Kucińska
(24) 356-29-07
jkucinska@krzyzanow.pl

Z-ca Skarbnika Gminy
Marta Bednarek
(24) 356-22-01
m.bednarek@krzyzanow.pl

Młodszy Referent ds. wymiaru podatków i opłat
Marta Solarz
(24) 356-29-05
podatki@krzyzanow.pl

Referent ds. księgowości podatkowej
Elżbieta Pawlikowska
(24) 356-29-05
elzbietapawlikowska@krzyzanow.pl

Inspektor ds. ekonomicznych
Ewa Matusiak
(24) 356-29-07
ewamatusiak@krzyzanow.pl

Referent ds. księgowości opłat i obsługi kasowej
Agnieszka Gawryszczak
(24) 356-29-05
agnieszka.dudkowska@krzyzanow.pl

Referat Komunalno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Kierownik
Jerzy Łaba
(24) 356-29-04

Zastępca Kierownika
Jakub Maciejewski
(24) 356-29-06
grunty@krzyzanow.pl

Młodszy referent ds. ochrony środowiska
Krzysztof Galant
(24) 356-29-04
krzysztofgalant@krzyzanow.pl

Główny specjalista ds. ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
Krzysztof Szymański
(24) 356-29-06
krzysztof.szymanski@krzyzanow.pl
zamowienia@krzyzanow.pl

Podinspektor ds. gospodarki wodno ściekowej i Obrony Cywilnej
Paulina Włodarczyk
(24) 356-29-04
p.wlodarczyk@krzyzanow.pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Monika Tomczak
(24) 356-22-00
sekretariat@krzyzanow.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik
Tomasz Jakubowski
(24) 356-29-02

Zastępca kierownika
Magdalena Popławska
(24) 356-29-03
usc@krzyzanow.pl

Samodzielne stanowiska pracy

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki odpadami
Edyta Gęsigóra-Maciejewska
(24) 356-29-04
inwestycje@krzyzanow.pl

Inspektor ds. społecznych i oświatowych
Piotr Florczak
(24) 356-29-03
edukacja@krzyzanow.pl

Inspektor ds. samorządu i promocji gminy
Danuta Idziak
(24) 356-29-10
biurorady@krzyzanow.pl