Ewidencja ludności

Sprawy które załatwimy:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • Zameldowanie na pobyt stały/czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wymeldowanie z pobytu stałego/ czasowego
 • Wydanie zaświadczenia – meldunki
 • Wydanie zaświadczenia- utrata lub uszkodzenie dowodu
 • Wpis do rejestru wyborców
 • Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania meldunkowego
 • Złożenie wniosku o udostępnienie danych
 • Złożenie wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych

Dowód osobisty e-dowód

 1. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.
 2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.
 3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:
  Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
  Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
  Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
 4. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony www.edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik
 5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.
 6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
 7. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.