Dofinansowania Instalacji fotowoltaicznych

wpis w: Ogłoszenia | 0

Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż  w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii – na montaż instalacji fotowoltaicznych  – proszę o informację do Urzędu Gminy w Krzyżanowie,  od osób które zainteresowane są udziałem w projekcie związanym z montażem instalacji fotowoltaicznych na swoich budynkach mieszkalnych. Informacja może być przekazana osobiście (pokój Nr 7 – Krzysztof Szymański) lub  pocztą elektroniczną    (e-mailem) na adres: zamowienia@krzyzanow.pl

Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres z podaniem nr działki ewidencyjnej, na której będzie montowana instalacja (na której posadowiony jest budynek) oraz nr telefonu kontaktowego i  koniecznie prognozowane zapotrzebowanie na prąd (z rachunku za energię plus ewentualnie przewidywany wzrost zapotrzebowania na prąd). Wymienione dane są konieczne do  oszacowania kosztów i wielkości (mocy) instalacji potrzebnych do sprzędzenia wstępnej prognozy finansowej i zakresu rzeczowego zadania.

 

Informacje proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2021 roku.

 

FILM – PREZENTUJĄCY INFORMACJE ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM W LINKU PONIŻEJ: