Zakończony kolejny remont drogi powiatowej wykonany przez gminę Krzyżanów

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu  23 listopada 2020 roku odbył się odbiór robót budowlanych dotyczący zakończonego remontu drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno – Młogoszyn – Ktery na odcinku o długości 2,512 km od granicy gminy Bedlno do wjazdu na wiadukt autostrady A1 w miejscowości Młogoszyn. Inwestorem zadania była gmina Krzyżanów, która na podstawie  zawartego porozumienia przez Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego  z Zarządem Powiatu Kutnowskiego przejęła od powiatu kutnowskiego  do realizacji z własnych środków finansowych remont drogi.  Zakres remontu obejmował  w szczególności: oczyszczenie i udrożnienie rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi. Wykonawcą zadania była  Spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. z Gostynina za cenę 1.797.004,07 złotych i 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady.20201123_08042820201123_08054320201123_08295120201123_084102