Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 07.08.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia:

 

1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.