Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029

wpis w: Ogłoszenia | 0

Dofinansowanie klubu dziecięcego
z programu MALUCH+ 2022-2029

Zadanie:

Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 1 września 2023 roku w Klubie Malucha ,,Pod bocianim skrzydłem
 w Krzyżanowie, Krzyżanów 8B, 99-314 Krzyżanów, ze środków KPO w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029
otrzymało dofinansowane z FERS
w wysokości: 481 536, 00 zł

Celem Programu Maluch +jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia.

#FunduszeUE