Harmonogram odbioru odpadów – 2024 MIESZKAŃCY

wpis w: Ogłoszenia | 0

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

2024IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
miesiąc
Rodzaj odpadówDzień miesiąca
Odpady Komunalne17141210853/312825232018
Selektywna – żółte worki1512119731/302724211816
Selektywna – niebieskie worki626
Selektywna – zielone worki302322417
Odpady biodegradowalne brązowe worki2316829

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 27.03.2024 r.

Uwaga:

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Do worków brązowych można wkładać drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne (odpady odbierane będą wyłącznie z worków).

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane !

Worki można odbierać u kierowcy lub w siedzibie firmy.

Odpady będą odbierane w godzinach 6:00-22:00.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości oddrogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

Harmonogram odbioru odpadów – 2024 FIRMY

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2024IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXXII
miesiąc
Rodzaj odpadówDzień miesiąca
Odpady Komunalne4/24212017151210742/302724
Selektywna – żółte worki221918151310852/30282523
Selektywna – niebieskie worki221918151310852/30282523
Selektywna – zielone worki221918151310852/30282523

Uwaga:

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Do worków brązowych można wkładać drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne (odpady odbierane będą wyłącznie z worków).

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane !

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od

drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta