Szanowni Państwo,

wpis w: Ogłoszenia | 0

zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Krzyżanów w 2023 r. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Ankietę mogą wypełnić właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów lub na e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl do 28 lutego 2024r.