Realizacja inwestycji drogowych

wpis w: Ogłoszenia | 0

Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Krzyżanów w miesiącu lipcu 2023 roku zakończyła realizację dwóch inwestycji drogowych.

Pierwsza z inwestycji dotyczyła zaprojektowania  i wykonania modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Krzyżanów. Zakres zadania obejmował  wykonania konstrukcji jezdni, poboczy i rowów przydrożnych w ramach modernizacji  8 odcinków dróg na terenie gminy Krzyżanów o łącznej długości 13,959 km – t.j.:

Nr odcinka Nr drogi Relacja Długość (w km) Prognozowany zakres robót
1 2162E Wały – Siemienice 6,193 remont nawierzchni, zjazdów i bieżące utrzymanie rowów
2 102584E Kaszewy Kolonia – Kutno 1,280 remont nawierzchni
3 102153E Kaszewy Dworne – Kaszewy Tarnowskie 0,792 remont nawierzchni
4 102157E Julianów – Szewce Walentyna 1,092 remont nawierzchni
5 102166E Micin – Łęki Górne 1,471 remont nawierzchni
6 102190E Krzyżanów – Krzyżanówek 1,495 remont nawierzchni
7 102198E Marcinów – Wyręby Siemienickie 1,286 remont nawierzchni
8 102158E Wojciechowice Duże 0,350 remont nawierzchni

 

Koszt zadania, zgodnie z zawartą umową wyniósł  5.676.224,81 zł (brutto), z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 4.745.249,50 złotych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Zadanie zrealizowane zostało  w okresie od września 2022 roku do lipca 2023 roku.

 

Druga inwestycja dotyczyła wykonania remontu drogi gminnej 102019E w Julianowie na terenie gminy Krzyżanów o łącznej długości 1230 m.  Zakres remontu drogi obejmował  ułożenie na całej powierzchni jezdni nakładki z betonu asfaltowego po uprzedniej naprawie jej uszkodzonych fragmentów i  odtworzenie pobocza z kruszywa. Wyremontowana doga posiada pas jezdni o szerokości od 5,5 do 6,5 m.

Koszt zadania wyniósł 458.586, 93 złote (brutto) w tym pozyskane dofinansowanie przez gminę Krzyżanów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 229.293,00 zł.

Tak jak w przypadku zadania pierwszego Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Zadanie zrealizowano w okresie maj – lipiec 2023 roku.

 

20230718_104504 20230718_104721 20230718_104921 20230718_105416 20230718_105621 20230718_105839 20230718_105849 20230718_110544 20230718_111339 20230718_111342 20230718_111814 20230718_112315 20230718_112459 20230718_113220 20230718_113400 Resized_20230718_105142