Zgłaszanie strat spowodowanych suszą w 2023 r

wpis w: Ogłoszenia | 0

Szanowni Państwo

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego Pana Karola Młynarczyka z dnia 17 lipca 2023 roku, w sprawie wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy na niektórych obszarach Województwa Łódzkiego, a także na podstawie określonej przez Wojewodów procedurze postępowania związanej zgłaszaniem  szkód  informujemy:

 

 1. Zarządzeniem Wójta Gminy Krzyżanów Nr 16/2023z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Krzyżanów została powołana Gminna Komisja ds. Szacowania przedmiotowych szkód w składzie:

 

 • Jakub Maciejewski – (Urząd Gminy Krzyżanów) – przewodniczący komisji

 

 • Wioletta Szwajewska – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – członek komisji

 

 • Halina Orlikowska – (Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego) – członek komisji

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY SZACOWANIA :

 

 • ZGŁOSZENIE SZKODY WYŁĄCZNIE PRZEZ APLIKACJĘ DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ –

 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

lub

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

od dnia 20 lipca 2023 roku do dnia 15 października 2023 roku

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!

 

ABY MÓC DOKONAĆ  ZGŁOSZENIA W APLIKACJI  NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ lub  OSOBISTEGO PROFILU ZAUFANEGO, KTÓRY TO MOŻNA UZYSKAĆ POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZAŁOŻENIE PROFILU DROGA INTERNETOWĄ ORAZ POTWIERDZENIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI POPRZEZ:

 

 • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ INTERNET ;

 

LUB OSOBIŚCIE W:

 

 • STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE NA UL JADWIGI 7, 99-300 KUTNO

 

 • BIURZE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W KUTNIE UL. ŁĄKOSZYŃSKA 127, 99-300 KUTNO;

 

 • BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KRZYŻANOWIE;

 

 • ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KUTNIE;

 

 • URZĘDZIE SKARBOWYM W KUTNIE.

 

 

Zgłoszone szkody zostaną raportowane przez komisję w drugim tygodniu sierpnia – od tej daty działać będzie aplikacja szacowania szkód dostępna dla komisji gminnych;

 

POCZĄWSZY OD DATY 7 SIERPNIA 2023 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW POK NR 7 PO URUCHOMIENIU APLIKACJI DLA GMIN ORAZ PRZESZKOLENIU CZŁONKÓW KOMISJI DS. SZKÓD SUSZOWYCH UZYSKAĆ BĘDZIE MOŻNA POMOC MERYTORYCZNĄ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRAWIDŁOWYM ZŁOŻENIEM WNIOSKU.

 

 • Nie podano na dzień dzisiejszy informacji o formach zadośćuczynienia powstałych szkód.

.

INFORMACJE W SPRAWIE DOSTĘPNE POD NUMEREM TELEFONU – 603 962 593 – Jakub Maciejewski