ZŁOTE GODY W GMINIE KRZYŻANÓW

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 18.12.2020 r. Marszem Mendelsona rozpoczęła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego. Pary obchodzące jubileusz, czyli Krystyna i Jerzy Kowalczyk oraz Marianna i Jerzy Jarzębscy, spotkały się w nowej sali ślubów, która mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.
Za wspólne życiowe problemy, za zgodność, wzajemne zrozumienie, za trudy i wyrzeczenia, jak również za radość płynącą z życia rodzinnego Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami, które w imieniu Państwa wręczył Wójt Gminy Krzyżanów – Tomasz Jakubowski.
Wyrazem głębokiego szacunku były również bukiety kwiatów wręczone Paniom przez Wójta Gminy. Ponadto pary otrzymały listy gratulacyjne i upominki.
W czasie spotkania Pan Wójt złożył Jubilatom serdeczne życzenia i wyraził słowa uznania.
Podczas nieoficjalnej części spotkania wniósł toast za kolejne lata upływające w szczęściu i zdrowiu oraz zaprosił miłych gości na herbatę i tort.
Serdecznie dziękujemy szanownym Jubilatom, którzy zechcieli świętować wspólnie swoje złote gody.
W ramach przypomnienia informujemy, że wszystkie pary, które w 2021 r. będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, mogą zgłosić chęć udziału w takiej uroczystości telefonicznie (24 356-29-03) lub w Urzędzie Gminy Krzyżanów, pok. nr 10.