Edycja unieszkodliwiania azbestu w gminie Krzyżanów w 2020 roku – zakończona

wpis w: Ogłoszenia | 0

Na podstawie przyjętego regulaminu przez Radę Gminy Krzyżanów  w dniu 28 marca 2014 roku, w sprawie dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów oraz z złożonym  w  2020 roku  przez Wójta Gminy wnioskiem  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania   –  gminie zgodnie z zawartą umową nr 256/OZ/D/2020 z dnia 1.08.2020 r.  przyznano dofinansowanie w wysokości:  13.606,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 19.019,37 zł.

W  ramach tych  środków z udziałem środków gminy Krzyżanów   zrealizowano usunięcie wyrobów azbestowych (popularnych płyt eternitowych z dachów)  z  7 -miu  posesji  na terenie gminy Krzyżanów  w ilości 34,64 Mg. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu wykonała w okresie sierpień  – październik 2020 roku,  firma „Revol” Sp. z o.o Sp. K. ” z Łodzi.

Jednocześnie – Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu  na rok 2021 – prowadzony jest przez Urząd Gminy do końca lutego  2021 roku. Wnioski  można składać w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.