Utylizacja folii rolniczych

wpis w: Ogłoszenia | 0

Utylizacja folii rolniczych  – 30 października  zakończenie programu

 

Gmina Krzyżanów w ślad za złożonym w grudniu 2019 roku  przez Wójta Gminy Krzyżanów wnioskiem – w dniu 5 czerwca 2020 roku podpisała umowę  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w sprawie dofinansowania  utylizacji odpadów foliowych pochodzących z gospodarstw rolnych. Maksymalna ilość odpadów, która jest  objęta dofinansowaniem Funduszu wynosi 200 Mg, przy maksymalnej  kwocie dotacji 100 tys. złotych.

Przypominam, iż rolnicy, którzy dokonali zgłoszenia objęcia programem utylizacji odpadów foliowych do Urzędu Gminy Krzyżanów (w grudniu ubiegłego roku) –  do dnia 30 października 2020 roku – powinni dostarczyć zadeklarowaną ilość odpadów foliowych własnym transportem do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku w gminie Krzyżanów. 

Dofinansowaniem w zakresie utylizacji objęte są następujące odpady pochodzące z działalności rolniczej: folie po sianokiszonce – strech (folia miękka produkowana w kolorach białym, zielonym lub szarym); folie po kiszonkach (czarna grubsza folia); zużyte worki po nawozach, zużyte opakowania typu BIG-BAG, siatki i sznurki do owijania balotów.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu do wskazanego miejsca dostarczenia odpadów – ZZO w Krzyżanówku.