Ogłoszenie nr 1/2020 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

wpis w: Ogłoszenia | 0

Ogłoszenie nr 1/2020
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.)

1. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Krzyżanów
Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

 

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
  Przetarg nieograniczony- na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 2. Określenie rodzaju transportu ora linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz :
  Publiczny transport zbiorowy- autobusowy . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzyżanów na liniach komunikacyjnych:
  I) linia 41, linia 42, linia 43
  II) linia S1, S2, S3, S4, S5.
 3. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
  26.07.2021r.
 4. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
  12 miesięcy.