Wyjątkowa uroczystość w Krzyżanowie

wpis w: Ogłoszenia | 0

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w piątek 16 lutego 2024 roku. Podczas LII sesji Rady Gminy Krzyżanów, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie wręczono odznaczenia państwowe.

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski wystąpił z wnioskiem o nadanie Brązowych Krzyży Zasługi za zasługi na rzecz społeczności lokalnej dla sołtysów: Włodzimierza Cholewy, Renaty Dębowskiej,  Mirosława Izydorczyka, Adama Karpiaka, o nadanie Brązowych Krzyży Zasługi za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego , za kultywowanie folkloru dla członkiń Zespołu Śpiewaczego Siemienice: Haliny Domańskiej, Henryki Gierańczyk, Anny Kołowacik, Beaty Sęczkowskiej, Grażyny Tybury, Mirosławy Woźniak oraz o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa „ za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa rozwoju wsi i rynków rolnych dla sołtysa, Prezesa Spółki Wodnej „Krzyżanów” Mariana Jasińskiego.

Ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych dokonał II Wicewojewoda Łódzki Grzegorz Majewski, który również złożył gratulacje odznaczonym i  zaznaczył, że są to odznaczenia za wspieranie i jednoczenie społeczności lokalnej.

Gratulacje dla odznaczonych przekazał również Gospodarz Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, który na ręce wyróżnionych przekazał statuetki, listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. W swoim przemówieniu Wójt Gminy podkreślił, że występując o odznaczenia dla sołtysów chciał dać satysfakcję osobom, które w sposób szczególny pracują na rzecz krzyżanowskiego społeczeństwa. Dlatego też wystąpił do Wojewody Łódzkiego o nadanie odznaczeń dla 16 sołtysów. Jednak po wnikliwej weryfikacji osiągnięć przez Wojewodę Łódzkiego i Kancelarię Prezydenta RP odznaczenia otrzymało czterech sołtysów. Oznacza to, że nie tak łatwo jest otrzymać takie wyróżnienie.  Gospodarz Gminy podziękował sołtysom – wieloletnim społecznikom – za ich pracę na rzecz społeczności Gminy Krzyżanów, Członkiniom Zespołu Śpiewaczego Siemienice za wszystkie działania w krzewieniu kultury, za uświetnianie uroczystości gminnych i kościelnych, zaś sołtysowi Marianowi Jasińskiemu za pracę, którą wkłada w bardzo dobre funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej oraz działalność na rzecz sołectwa Żakowice.

Podziękowania i gratulacje Wójt Gminy złożył również Pani Krystynie Kacprzak – Kierownikowi Zespołu Śpiewaczego Siemienice, która w grudniu 2023 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis”. Podkreślił, że jest to wyjątkowe wyróżnienie, a Pani Krystyna  jest drugą osobą w Gminie Krzyżanów, która je otrzymała.

Gratulacje osobom odznaczonym złożyli również: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Senator RP Przemysław Błaszczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj.

W imieniu odznaczonych słowa podziękowań przekazali Włodzimierz Cholewa – sołtys sołectwa Nowe Ktery, Henryka Gierańczyk – Członkini Zespołu Śpiewaczego Siemienice oraz Marian Jasiński – sołtys sołectwa Żakowice, Prezes Spółki Wodnej „Krzyżanów”.

Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Tomasz Jakubowski podziękował Wojewodzie Łódzkiemu za przybycie i dokonanie wręczenia odznaczeń oraz zaprosił do odwiedzania Gminy Krzyżanów. Wspólne zdjęcie odznaczonych z Wojewodą Łódzkim, Wójtem Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy oraz zaproszonymi gośćmi będzie okazją do wspomnień tego wyjątkowego wydarzenia.