SPROSTOWANIE POMÓWIEŃ KIEROWANYCH WOBEC PRE ZERO CENTRUM NA SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW

wpis w: Ogłoszenia

W dniu 17 listopada 2023 roku podczas sesji Rady Gminy Krzyżanów w punkcie porządku obrad dotyczącym spraw różnych poruszony został temat wydania Powiatowego Życia Kutna w którym podano informacje nie polegające na prawdzie dotyczące przyjmowania i składowania nieokreślonych odpadów niebezpiecznych z terenu likwidowanego  gostynińskiego składowiska odpadów  Elgo  / Polam przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Pre Zero w Krzyżanówku. Do sprawy na sesji odniósł się sam Prezes Zarządu Spółki Pan Tomasz Szymala, który stanowczo zdementował podaną informację oraz zastrzegł wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec redaktora gazety Powiatowe Życie Kutna dr. Andrzeja Stelmaszewskiego