Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws dofinansowania fotowoltaiki

wpis w: Ogłoszenia | 0

Dofinansowanie na montaż Instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców i instytucji użyteczności publicznych z gminy Krzyżanów

ZAPROSZENIE

           

            Wójt Gminy Krzyżanów  – zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 września 2023 roku o godz. 9.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, celem omówienia warunków udziału w programie dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców z gminy Krzyżanów.

Podczas spotkania, każdy uczestnik, który chce uczestniczyć w programie  będzie mógł złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie, która jest niezbędna do przygotowania dokumentacji technicznej do złożenia  i rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie złożonych deklaracji i następnie podpisanych umów przez danego mieszkańca udziału w projekcie – gmina Krzyżanów przygotuje komplet dokumentacji aplikacyjnej i będzie ubiegać się o dofinansowanie  w ramach trwającego naboru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Gminy mogą składać dokumentacje aplikacyjną o dofinansowanie do dnia 1 października 2023 roku.Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu – tzn. kosztów netto (bez VAT).

W przypadku uzyskania dotacji gmina Krzyżanów będzie realizować powyższe zadnie inwestycyjne w roku 2024 .

WÓJT

mgr inż Tomasz Jakubowski