Rankingi gmin

wpis w: Ogłoszenia | 0

Ministerstwo Finansów opublikowało  wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2023r. (tzw. wskaźnik G).

Do obliczeń przyjęto dane o dochodach podatkowych gmin za 2022r. , w tym dochody z tytułu opłat i podatków także udziały we wpływach z CIT i PIT, dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów danych wynika, że Gmina Krzyżanów z dochodem  2. 430,99 zł. zajęła pierwsze miejsce spośród gmin wiejskich w powiecie kutnowskim.

Natomiast w rankingu prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, w którym ocenia się między innymi średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminów ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, przyrost naturalny Gmina Krzyżanów uplasowała się na 3 miejscu wśród gmin wiejskich powiatu kutnowskiego.

Cieszy mnie fakt, że dzięki właściwej realizacji zadań gmina może się rozwijać i poprzez to tworzyć dobre warunki infrastrukturalne dla przyszłych i obecnych inwestorów, ale przede wszystkim poprawiać warunki życia mieszkańców.

                                                                                                                                 Wójt

mgr inż. Tomasz Jakubowski