Wójt Gminy Krzyżanów

zatrudni pracownika na stanowisku robotnika gospodarczego

w Urzędzie Gminy Krzyżanów

 

Wymagania niezbędne:

– prawo jazdy kat. B, T

Mile widziane uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki

Zakres wykonywanych czynności:

– wykonywanie prac związanych z naprawą nawierzchni dróg oraz poprawą przejezdności,

– wykonywanie prac związanych z utrzymaniem poboczy i rowów znajdujących się w pasie dróg gminnych, w tym: koszenie poboczy i rowów, odbudowa istniejących rowów

– odśnieżanie dróg sprzętem gminy,

– wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych,

– wykonywanie drobnych prac konserwacyjno – remontowych w budynkach stanowiących własność gminy oraz prac związanych z utrzymaniem otoczenia budynków,

– usuwanie nieczystości płynnych z budynków komunalnych,

– dokonywanie odczytów wodomierzy u odbiorców wody z sieci wodociągowej gminy,

– wykonywanie napraw i remontów bieżących sprzętu stanowiącego własność gminy.

Curriculum Vitae oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje należy złożyć w terminie do  25.01.2022r. w Urzędzie Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603765318.