KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

wpis w: Ogłoszenia | 0

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

 

Wójt Gminy Krzyżanów działając na podstawie przepisów  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 638.)  w związku z przygotowaniem projektu uchwały ww sprawie „ Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Krzyżanów na rok 2022.”, zwraca się o dokonywanie zgłoszeń organizacji społecznych działających na obszarze gminy Krzyżanów, których statutowym celem prowadzonej działalności jest ochrona zwierząt, w sprawie wydania opinii do projektu w/w programu. Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia o ochronie zwierząt Projekt Programu dostępny jest na wniosek organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów (adres: Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów.)

 

Zgłaszanie opinii w przedmiotowej sprawie możliwe jest w terminie 21 dni od dnia publikacji komunikatu. Brak  opinii w tym czasie, uznaje się za akceptację projektu programu i na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, skutkuje podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia uchwały