Kondolencje

wpis w: Informacje | 0

Panu

Tomaszowi Jakubowskiemu

Wójtowi Gminy Krzyżanów

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty

składają

Rada Gminy Krzyżanów

Sołtysi Gminy Krzyżanów

Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych