Kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych UE

wpis w: Informacje | 0

Informujemy, że w okresie od czerwca do października 2021 roku Europejski Urząd ds. Pracy prowadzi  kampanię informacyjną dotyczącą praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok.

W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, Komisja Europejska, Europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES oraz partnerzy społeczni.

Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych.

Poniżej zamieszczamy linki do filmów promujących kampanię:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=P

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=491

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=493