Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla mieszańców.

Obowiązek złożenia deklaracji zawierającej informacje o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

I. Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

II. Jak można złożyć deklarację:

• Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ , naciśnij na stronie głównej-> złóż deklarację-> wypełnij ją i wyślij. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód.
• W formie papierowej wypełniając deklaracje, które dostępne są w Urzędzie Gminy Krzyżanów w pokoju nr 7, oraz pobierając ze strony internetowej (załączniki znajdują się poniżej)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (.pdf)

Wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów.

III. Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

• Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
• Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć terminie 14 dni.

VI. Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq