Bezpłatna pomoc dla Seniorów

wpis w: Ogłoszenia | 0

Centrum Medyczne DERMEX sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług-medyczno -opiekuńczych i rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Byszewie

Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji oraz poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych w zakresie opieki nad  os. potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym os. starszymi lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności z ter. pow. łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego i poddębickiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), Okres realizacji projektu: 01.04.2020-31.03.2022

Aby skorzystać z pomocy i opieki DDOM wystarczy:

 • mieszkać na terenie powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego lub poddębickiego
 • otrzymać skierowanie od lekarza POZ (prosimy najpierw o kontakt z nami)

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:

 • lekarz spec. rehab. med.
 • lekarz spec. geriatra
 • opiekunowie medyczni
 • lekarz podst. opieki zdrowotnej
 • fizjoterapeuci
 • logopeda/afazjolog/dietetyk
 • pielęgniarki
 • psycholog/psychoterapeuta

 Zapewnia wysokiej jakości świadczenia medyczne i opiekuńcze

 • rehabilitacja/fizjoterapia
 • posiłek/poczęstunek
 • ciekawe zajęcia i odpoczynek

Wszystkie świadczenia w ramach projektu są bezpłatne

Zachęcamy do zapisów, wszystkie informacje pod nr tel 516 313 828

Dzienny Dom Opieki Medycznej
Byszew 33
99-300 Kutno