GMINA KRZYŻANÓW INWESTUJE W SPRZĘT

wpis w: Ogłoszenia | 0

W związku z długotrwałą eksploatacją sprzętu Gminy Krzyżanów wykorzystywanego do prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg oraz coraz częstszymi przestojami w pracy spowodowanymi jego awariami, Samorząd Gminy Krzyżanów podjął decyzję o zakupie nowego zestawu sprzętu. W związku powyższym Wójt Gminy Krzyżanów   w trybie zamówienia publicznego wyłonił najkorzystniejszą ofertę dostawy zestawu składającego się z ciągnika rolniczego oraz dwóch specjalistycznych kosiarek do utrzymania poboczy, rowów przydrożnych,  dróg gminnych i powiatowych oraz innych terenów zielonych. W ramach przetargu dostawy dokonała firma Danzap Agro Sp. z o.o. Sp. k z Załusina, która zaoferowała i dostarczyła za łączną kwotę  514 140,00 zł brutto  ciągnik rolniczy marki John Deere model 6120M oraz kosiarki marki Samasz modele KWT 650 z głowicą koszącą Lama 141 oraz model KBRP 200 – sprzęt skonfigurowany i doposażony na życzenie zamawiającego do rodzaju wykonywanych prac

Niniejszy zakup na wniosek Wójta Gminy  sfinansowany został w kwocie 460 000,00 zł z częściowo umażalnej pożyczyki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi pozostała część kwoty ze środków własnych gminy.

Dokonany zakup wraz z posiadanym już sprzętem oraz pozyskanym w roku bieżącym nieodpłatnie od GDDKIA dodatkowym pługiem śnieżnym jest bardzo ważny. W opinii i założeniu Wójta Gminy pozwoli na niezakłócone i bardzo sprawne prowadzenie prac utrzymaniowych dla zapewnienia  przejezdności dróg na terenie gminy Krzyżanów, a w okresie letnim sprawniejsze i dokładniejsze utrzymanie jakości ich poboczy, co przy jednoczesnych corocznych dużych nakładach na modernizację infrastruktury drogowej znacznie wpływa na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców jak też wizerunek Gminy Krzyżanów.

 

20201216_115717

CIĄGNIK ROLNICZY JOHN DEERE ORAZ Z DWIE KOSIARKI SAMASZ

 

20201216_115236