„Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2020 roku“

wpis w: Ogłoszenia | 0

WFOŚ

 

 

Zadanie: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zwierająjących azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2020 roku“ w kwocie ogólnej zadania 19.019,37 złotych zostało dofinansowano w formie dotacji w wysokości: 13.606,00  złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospopdarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z zawarta umową na dofinansowanie Nr 256/OZ/D/2020 z dnia 1 sierpnia 2020 roku. W wyniku zrealizowanego zadania unieszkodliwiono   34,64 Mg wyrobów zawierajacych azbest z ternu Gminy Krzyżanów.

Strony internetowe instytucji dotujacych zadanie:

http://www.zainwestujwekologie.pl