Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski

Sekretariat:
Telefon: (24) 356 22 00
E-mail: sekretariat@krzyzanow.pl

 

Sekretarz Gminy

Izabella Sobolewska

Telefon: (24) 356 29 01
E-mail: sekretarz@krzyzanow.pl

 

Skarbnik Gminy

Emilia Widawska

Telefon: (24) 356 22 01
E-mail: skarbnik@krzyzanow.pl