• Budynek Urzędu Gminy
  • Elektrownie wiatrowe
  • Autostrada
  • Krzyżanów sklep
  • Krzyżanów ulica
  • Kościół w Łękach Kościelnych
  • rz. Bzura

GMINNE BIURO SPISOWE W KRZYŻANOWIE

wpis w: Ogłoszenia

OD DNIA 1 WRZEŚNIA W URZĘDZIE GMINY KRZYŻANÓW  DZIAŁA GMINNE BIURO SPISOWE. OSOBY ZAINTERESOWANE DOKONANIEM SAMOSPISU MOGĄ TEGO DOKONAĆ W URZĘDZIE GMINY KRZYŻANÓW W POK. NR 10 W PRZYGOTOWANYM  USTRONNYM POMIESZCZENIU Z BEZPIECZNYM DOSTĘPEM DO APLIKACJI SPISOWEJ GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. … czytaj więcej

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 … czytaj więcej

Informacja

I n f o r m a c j a W związku z bezpośrednią obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Krzyżanów proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu … czytaj więcej

1 15 16 17 18 19 20 21