OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzyżanów

wpis w: Ogłoszenia | 0

Krzyżanów, dnia 11 stycznia 2022 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzyżanów   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wielkości zainstalowanej mocy urządzeń wytwarzających … Czytaj więcej

Skip to content