Szkolenie

Informujemy, że Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza chętnych na szkolenie on – line pn. „Warsztaty z umiejętności osobistych: Współpraca w grupie i umiejętności funkcjonowania w zmianach”. Jest ono dedykowane Mieszkańcom obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. Szkolenie odbędzie się w dniu … czytaj więcej

Zbieramy pieniądze dla Mai

Zbieramy pieniądze dla Mai Gmina Krzyżanów wspiera akcję „Góra Monet”. Zbieramy pieniądze dla Mai chorującej na SMA na najdroższy lek świata. Maja Kwiatkowska ma 6 miesięcy choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Tylko terapia genowa, której koszt to 9 milionów złotych, … czytaj więcej

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 … czytaj więcej

Informacja

I n f o r m a c j a W związku z bezpośrednią obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Krzyżanów proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu … czytaj więcej

1 7 8 9 10