Wójt Gminy Krzyżanów po raz osiemnasty z absolutorium

28 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie odbyła się II sesja  Rady Gminy Krzyżanów. W porządku obrad przewidziano między innymi podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2023 rok.

Rada Gminy Krzyżanów jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów Panu Tomaszowi Jakubowskiemu, uznając w ten sposób prawidłowość działań finansowo – gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku poprzednim  i wyrażając zaufanie dla działalności wójta oraz aprobując jego bieżącą działalność.

Gratulacje Wójtowi złożył Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj. Wójt Tomasz Jakubowski podziękował Radzie Gminy Krzyżanów za jednogłośne udzielenie absolutorium, podziękował za dobrą współpracę z radą, sołtysami i pracownikami oraz podkreślił, że stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, dla dobra naszej gminy.