Ankieta „Strategia Rozwoju Gminy”

Szanowni Państwo,

Podczas sesji Rady Gminy Krzyżanów dniu 28.06.2024 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzyżanów na lata 2024 – 2034

W dokumencie tym chcemy nakreślić obraz naszej gminy, który pragniemy osiągnąć w perspektywie najbliższych lat. Określone zostaną w nim strategiczne kierunki rozwoju gminy, uwzględniające aktualne i przyszłe potrzeby mieszkańców. Wyznaczenie tych kierunków pozwoli podejmować władzom samorządowym bieżące decyzje w oparciu o wspólnie obrane długofalowe cele. Zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w pracach nad tym najważniejszym gminnym dokumentem.

Dokument wpisywać się będzie w nowy system planowania przestrzennego w Polsce (powiązanie polityki rozwoju, w tym jej wymiaru przestrzennego, z planami ogólnymi zagospodarowania przestrzennego). „Strategia rozwoju” stanowić będzie narzędzie do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków finansowych Unii Europejskiej.

Istotnym w procesie formułowania założeń strategicznego rozwoju jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Gminy. 

Jednym etapem prac nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy jest przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej, podczas której badana jest jakość życia w naszej gminie. Proszę Państwa o uzupełnienie do 16.07.2024 r. anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem: 

https://forms.gle/LvDwVR2NB6pDZaia8