Zdrowe Łódzkie na Plus

wpis w: Ogłoszenia | 0

Gmina Krzyżanów realizuje zadanie pod nazwą ,,Zdrowe Łódzkie na plus”. Zadanie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

Ruszaj się dla zdrowia

Organizacja 30h zajęć „Nordic-Walking” . Celem realizacji działania jest aktywizacja ruchowa mieszkańców Gminy Krzyżanów oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego
 na świeżym powietrzu. Poprzez udział w zajęciach rozwija się siła, wytrzymałość, zwiększa się wydolność płuc, a dodatkowo zajęcia wpływają pozytywnie na kondycję i redukcję masy ciała.

Działanie przeznaczone dla osób dorosłych z gminy Krzyżanów.

Kwota dofinansowania: 5 280,00 zł.

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Działanie polega na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas:  IV  Szkoły Podstawowej  w Krzyżanowie oraz V-VI Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych. 

Celem szkolenia jest wyrobienie u dzieci  odpowiednich postaw oraz przygotowanie
 ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego.

Kwota dofinansowania: 19 711, 00 zł.

Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży.

Celem zajęć „Aktywny dzisiaj- zdrowy jutro” jest poprawa kondycji fizycznej uczniów
kl.  VI-VII, poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia mają na celu aktywizację młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości.

Program dedykowany jest dla uczniów klas VI-VII ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie oraz uczniów klas V-VI ze Szkoły Podstawowej  w Kaszewach Dwornych.

Kwota dofinansowania: 19 930 zł.

Zdrowa kobieta.

Celem realizacji działania będzie poprawa kondycji i sprawności ruchowej wśród dorosłych mieszkanek Gminy Krzyżanów. W ramach działania zorganizowane zostaną zajęcia Fitness  różnego rodzaju dla Pań w wieku 18+ oraz zajęcia gimnastyki usprawniającej dla Kobiet 60+.

Kwota dofinansowania: 18 000,00zł.