Przekazanie grantów sołeckich  dla sołectw w ramach małych projektów na 2024 rok

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 25 marca 2024 roku w świetlicy w Nowych Kterach odbyło się uroczyste wręczenie grantów sołeckich przyznanych sołectwom z gminy Krzyżanów, zgodnie z wcześniej złożonymi przez Sołectwa zgłoszeniami o uzyskania pomocy finansowej z budżetu Samorząd Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, Sołtysi sołectw, które otrzymały wsparcie finansowe, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowych Kter  i Kter  oraz mieszkańcy gminy.

W imieniu sołectw granty odebrali Sołtysi:

  1. Andrzej Lewicki   – Sołectwo Julianów – Projekt „Renowacja Krzyża Przydrożnego wraz z jego otoczeniem”
  2. Elżbieta Włodarczyk – Sołectwo Kaszewy Tarnowskie – Projekt „Remont kapliczki we wsi Kaszewy Tarnowskie”
  3. Marek Kotarski – Sołectwo Ktery – Projekt „Budowa kapliczki przydrożnej w Kterach”
  4. Dariusz Królak – Sołectwo Micin – Projekt „Remont kapliczki przydrożnej w Micinie”
  5. Włodzimierz Cholewa – Sołectwo Nowe Ktery – Projekt „Otulmy ciepłem w zimowe miesiące” (zakup pieca typu kominek na pellet)
  6. Tadeusz Liwiński – Sołectwo Pawłowice – Projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”
  7. Jolanta Polańska – Sołectwo Siemienice – Projekt „Lato lepiej smakuje, gdy KGW Siemienice gotuje” (wyposażenie kuchenne dla świetlicy w Siemienicach)
  8. Adam Karpiak – Sołectwo Siemieniczki – Projekt „Kompleksowy remont kapliczki w Bronach”
  9. Bożena Popławska – Sołectwo Wojciechowice – Projekt „Zakup gablot informacyjnych oraz lamp solarnych” 

Ogólny koszt realizacji projektów wynosi 148.000,00 złotych – w tym: dofinansowanie dla wszystkich projektów wynosi 132.000,00  zł, pozostała kwota w wysokości 16.000,00 złotych przewidziana na realizacje  zadań jest  zabezpieczona w budżecie gminy. Po podpisaniu umów z Samorządem Województwa Łódzkiego w terminie od 01.06.2024 do 30.11.2024 Sołectwa będą realizować projekty objęte dofinansowaniem.