Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w gospodarstwach rolnych

Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Fundusze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pomoc finansowa przeznaczona jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak rolnik lub którym co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o to wsparcie przyznano płatności bezpośrednie.

Istotne jest, by ubiegający się o taką pomoc miał nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego i był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu – dotyczy tylko budynków gospodarczych, nie dotyczy budynków mieszkalnych.

Wsparcie można otrzymać na wymianę 500 m2 dachu, stawka pomocy wynosi 40 zł/ m2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. Aby móc ją otrzymać trzeba wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, wystąpić o zaliczkę.

O dofinansowanie będzie się można starać wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, od  dnia 15 grudnia 2023 r. do dnia 12 stycznia 2024 r.

Szczegółowych informacji w sprawie dofinansowania i sposobu złożenia wniosku można uzyskać u p. Wioletty Szwajewskiej  – starszy specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.  Dyżur: Urząd Gminy w Krzyżanowie – w poniedziałki w godz. 8.00-15.00, tel. 516 815 717.