Sołectwo na Plus

wpis w: Ogłoszenia | 0

29 grudnia 2022r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 rok.

Zgłoszenia pięciu sołectw: Julianów, Krzyżanówek, Rustów, Rybie i Władysławów znalazły się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Zgłoszenie sołectwa Łęki Kościelne wpisane zostało na listę rezerwową.

W najbliższym czasie Wójt Gminy Krzyżanów wystąpi z wnioskami o przyznanie dotacji na realizację zgłoszonych zadań.

Sołectwa: Julianów, Łęki Kościelne, Rustów , Rybie i Władysławów  zgłosiły do dofinansowania  remonty przydrożnych krzyży i kapliczek. Przewidywany koszt remontu to od 12.000 zł do 15.500 zł. W sołectwie Krzyżanówek powstanie altana ogrodowa,  plac zabaw dla dzieci oraz zagospodarowany zostanie teren zielony. Planowany koszt to 100.000 zł.

Sołtysom gratulujemy pomysłów i życzymy sprawnej realizacji zamierzeń.