Polski Ład: Półmetek realizacji inwestycji drogowych w gminie Krzyżanów

wpis w: Ogłoszenia | 0

W ramach pozyskanego przez Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego  dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Krzyżanów zrealizowała połowę przewidzianego do wykonania zakresu rzeczowego modernizacji infrastruktury drogowej na ternie gminy obejmującego remont  nawierzchni drogi Nr 2162E o długości 6,193 km  relacji Wały – Siemienice.  Wyremontowana droga jest drogą powiatową, którą gmina przejęła  w użyczenie  od powiatu kutnowskiego celem możliwości zrealizowania inwestycji. Szczegółowy zakres obejmował wykonanie remontu  jezdni, poboczy i rowów przydrożnych. Koszt tego fragmentu zadania wyniósł 2.554.301,16 zł, a wykonawcą zdania była Spółka: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna.

W ramach tego samego zadania wykonany zostanie  jeszcze remont nawierzchni pozostałych siedmiu –  o łącznej długości 7,766 km, następujących odcinków dróg gminnych:

Nr odcinka Nr drogi Relacja Długość (w km) Zakres robót
1 102584E Kaszewy Kolonia – Kutno 1,280 remont nawierzchni
2 102153E Kaszewy Dworne – Kaszewy Tarnowskie 0,792 remont nawierzchni
3 102157E Julianów – Szewce Walentyna 1,092 remont nawierzchni
4 102166E Micin – Łęki Górne 1,471 remont nawierzchni
5 102190E Krzyżanów – Krzyżanówek 1,495 remont nawierzchni
6 102198E Marcinów – Wyręby Siemienickie 1,286 remont nawierzchni
7 102158E Wojciechowice Duże 0,350 remont nawierzchni

 

Całkowity koszt zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 5.676.224,81 zł (w tym dofinansowanie: 4.745.249,50 zł),  a zadanie będzie  zrealizowane do końca października 2023 roku.

20230524_091153 20230524_091230 20230524_091235 20230524_091317 20230524_091334 20230524_091343 20230524_091532 20230524_091542 20230524_091549