Pomoc Gminy Krzyżanów dla Szpitala Samorządowego w Kutnie

wpis w: Ogłoszenia | 0

W dniu 31 marca 2023r. Kutnowski Szpital Samorządowy zwrócił się do Wójta Gminy oraz Rady Gminy Krzyżanów z prośbą dotyczącą  dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w postaci mobilnej lampy zabiegowej niezbędnej do właściwej pracy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Sprzęt został zakupiony ze środków budżetu Gminy Krzyżanów w kwocie 7560,00, zł. a jego przekazanie ma na celu poprawę opieki zdrowotnej mieszkanek powiatu kutnowskiego, w tym również mieszkanek Gminy Krzyżanów.

14 kwietnia br. Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski przekazał mobilną lampę MARLED E1 Oddziałowi Położniczo – Ginekologicznemu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Wsparcie Samorządu Gminy Krzyżanów będzie stanowić wkład w rozwój i modernizację Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

zdjęcie przekazanie lampy
Fot. Kutnowski Szpital Samorządowy