Szanowni Państwo,

zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Krzyżanów. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które oświadczyły w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów lub na e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl do 30 kwietnia 2023 r..

Dodatkowe Informacje można uzyskać w pokoju nr 8 lub telefonicznie 24-356-29-04 lub za pośrednictwem e-maila: gospodarkaodpadami@krzyzanow.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  budynku Urzędu Gminy Krzyżanów.

 ankieta-bioodpady…