Dystrybucja tabletek jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego

wpis w: Informacje | 0

Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Krzyżanów realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy z podziałem na miejscowości przydzielone do danego punktu:

 

L.p.   

Miejsce dystrybucji

tabletek jodku potasu

(nazwa, adres)

  

Wykaz miejscowości przynależnych do danego punktu dystrybucji tabletek jodu potasu

 

1.

Urząd Gminy Krzyżanów

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

Pokój przy USC

Jagniątki, Julianów, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kościelne ,Kaszewy-Kolonia,   Kaszewy Tarnowskie, Kaszewy -Spójnia, Krzyżanów, Krzyżanówek, Konary, Łęki Kościelne, Łęki Górne, Morele, Pawłowice, Psurze, Rustów, Różanowice, Sokół, Wojciechowice Małe i Duże, Uroczysko Leśne, Władysławów, Zawady, Złotniki , Żakowice
2.

OSP Siemienice

Siemienice 41, 99-314 Krzyżanów

Brony, Goliszew, Kuchary, Ktery , Nowe Ktery, Malewo, Marcinów, Mieczysławów ,Młogoszyn, Micin, Rybie, Siemienice, Siemieniczki, Stefanów, Świniary, Wierzyki, Wyręby Siemienickie, Wały A, Wały B, Zieleniew

 

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Poniżej publikujemy ulotkę, która zawiera najistotniejsze informacje i została opracowana przez MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii.

Ulotka 3 Ulotka 4