KOMUNIKAT WS JAKOŚCI WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY KRZYŻANÓW

wpis w: Ogłoszenia | 0

 

KOMUNIKAT WS JAKOŚCI WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY KRZYZANÓW

W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANĄ W DNIU WCZORAJSZYM INFORMACJĄ WS WYSTĄPIENIA ŚLADOWEJ ILOŚCI BAKTERII COLI W PRÓBKACH WODY POBRANEJ  W URZĘDZIE GMINY KRZYŻANÓW INFORMUJEMY IŻ   SIEĆ WODOCIĄGOWA ZOSTAŁA PODDANA OCZYSZCZENIU POPRZEZ PODANIE PODCHLORYNU SODU KTÓRY ZNEUTRALIZOWAŁ ŚLADOWO WYSTĘPUJĄCE BAKTERIE.

FAKT NEUTRALIZACJI BAKTERII ZOSTANIE POTWIERDZONY W WYNIKU BADAŃ LABORATORYJNYCH

Komunikat nr 1 PSSE w Kutnie 09.09.2022