Ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniach 05-18 września 2022 r. na terenie m.in. powiatu kutnowskiego odbędą się ćwiczenia zintegrowane jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. W ramach ćwiczeń żołnierze będą m.in. docierać do urzędów miasta/gmin, aby zapoznać się z osobami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności Będą chcieli również poznać specyfikę terenu oraz najważniejsze obiekty.

W ramach realizacji zadań ćwiczebnych na obszarze powiatu kutnowskiego mogą przemieszczać wojskowe grupy rozpoznawcze.

Zapewniamy, iż nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.