Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

wpis w: Informacje, Ogłoszenia | 0

Wójt Gminy Krzyżanów informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krzyżanów, którzy nie są podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.
Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Krzyżanów w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony.

WYPEŁNIONE DRUKI PROSIMY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY KRZYŻANÓW DO DNIA 31.08 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Krzyżanowie będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Informujemy, iż na terenie Krzyżanów udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przedsiębiorcom:

 1. MIG –MA Sp. z o. o. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
 2. EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne, Barbara Zabłocka, ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno
 3. PHU. Szczepan Lewandowski, Konary 1, 99-314 Krzyżanów
 4. „KONSULTANT” Dominik Szymański, ul. Podrzeczna 18/114, 99-300 Kutno
 5. UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów
 6. TONSMEIER CENTRUM Sp. z o .o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
 7. „KONSTANS” Zbigniew Szymański Pawłowice 41, 99-314 Krzyżanów
 8. Jacek Gabryelczyk Konstantynów 12, 99-311 Bedlno
 9. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski ul. Wodna 19, 99-300 Kutno
 10. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów-Parcel 22. 99-322 Oporów
 11. Paweł Lewandowski Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX, Szewce Walentyna 23A, 99-311 Bedlno
 12. OLMEL Karol Olesiński Wały A Nr 1, 99-314 Krzyżanów
 13. Joanna Kowalczyk Wywóz Nieczystości Płynnych ,Siemienice 64, 99-314 Krzyżanów
 14. „EKO TRANS Rafał Kubiak Wojszyce 44, 99-314 Krzyżanów

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wzór deklaracji dostępny poniżej

DEKLARACJA