Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

wpis w: Informacje | 0

04 października 2021 wystartował  program Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowany ze środków programu Polska Cyfrowa.

Program skierowany jest dla uczniów, którzy zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej  oraz co najmniej jeden z członków rodziny
( krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie ) pracowali /pracował
w zlikwidowanym  przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
i zamieszkiwali / zamieszkiwał w miejscowości, w której było w/w  przedsiębiorstwo.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób
    z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu,
    w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia dla rodzica – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub oświadczenia ucznia ( dotyczy uczniów pełnoletnich) – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Krzyżanów  wraz ze  Zgodą na przetwarzanie danych – klauzula RODO.
Termin składania oświadczeń upływa 29 października 2021 r.
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie pokój nr 11.
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 243562903

Załączniki:

1) Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

2) Załącznik_nr_7_ _Wzór_oświadczenia_rodzica opiekuna_prawnego