UTYLIZACJA FOLII ROLNICZYCH W 2021 ROKU

wpis w: Ogłoszenia | 0

Utylizacja folii rolniczych w 2021 roku

 

Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż wzorem ubiegłego roku prowadzi nabór (zapisy) dotyczący bezpłatnej  utylizacji odpadów foliowych pochodzących z gospodarstw rolnych.

Rolnicy, którzy zainteresowani są odbiorem odpadów foliowych z własnego gospodarstwa rolnego –  proszeni są aby dokonali zgłoszenia  objęcia programem utylizacji odpadów foliowych –  do Urzędu Gminy Krzyżanów w Krzyżanowie  –  w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 3 września 2021 roku.

Zgłoszenia można  dokonać:

  • Telefonicznie pod nr telefonu: 24 356 29 06 (codziennie w dni robocze od 7.00 do 15.00).
  • E-mailem na adres: zamowienia@krzyzanow.pl
  • Osobiście w Urzędzie Gminy Krzyżanów, w godzinach pracy Urzędu (codziennie w dni robocze od 7.00 do 15.00).

z podaniem szacunkowej ilości odpadów foliowych do odbioru i numeru telefonu kontaktowego.

 

Dofinansowaniem w zakresie utylizacji objęte są następujące odpady pochodzące z działalności rolniczej: folie po sianokiszonce – strech (folia miękka produkowana w kolorach białym, zielonym lub szarym); folie po kiszonkach (czarna grubsza folia); zużyte worki po nawozach, zużyte opakowania typu BIG-BAG, siatki i sznurki do owijania balotów