Dotacja dla sołectw w ramach projektu „Sołectwo na Plus”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Dotacja dla sołectw w ramach projektu „Sołectwo na Plus”

Gmina Krzyżanów otrzymała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych lokalnych projektów realizowanych na terenach wiejskich w ramach programu „Sołectwo na Plus”.

Dotację w wysokości po 10.000 zł – otrzymały cztery sołectwa z gminy Krzyżanów:
– Sołectwo Nowe Ktery na realizację projektu „Czas być razem latem i zimą”, który polega na zakupie i zamontowaniu betonowego stołu do gry w tenisa stołowego pin ponga, wykonaniu utwardzonej powierzchni z kostki betonowej oraz posadzeniu drzew.
– Sołectwo Siemienice na zakup stołów i krzeseł dla świetlicy – sala prób zespołu śpiewaczego Siemienice, miejsce spotkań mieszkańców na uroczystościach okolicznościowych związanych z kultywowaniem tradycji regionu i patriotycznych uroczystości rocznicowych.
– Sołectwo Łęki Kościelne na zakup sprzętu kuchennego, który będzie wykorzystany na działania kulinarne oraz promocję muzyki i śpiewu ludowego.
– Sołectwo Ktery na utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ktery, jako wspólnego miejsca integracji i rekreacji dla dzieci i dorosłych.

Ponadto, każdy z projektów otrzymał dofinansowanie z budżetu gminy Krzyżanów w kwocie 3 -ch tysięcy złotych oraz Sołectwo Łęki Kościelne wniosło wkład własny w wysokości 500 złotych, a Sołectwo Ktery w wysokości 3000 złotych. Łączny koszt realizacji wszystkich projektów to 55.500,00 złotych.

Wszystkie projekty zostaną zakończane do 15 listopada 2021 roku.