BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA

wpis w: Informacje | 0

Przychodnie SALVE w Łodzi realizują projekt unijny pt. Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego”.  Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu łódzkiego
w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w szczególności osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarach województwa nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Zapisy na badanie tel.: 533-905-604  (od pn do pt w godz: 7:00 – 15:00).

Korzyści dla uczestników to:

– bezpłatnie wydany preparat oczyszczający jelito – Citrafleet,

– bezpłatne badanie kolonoskopowe,

– bezpłatna możliwość podania sedacji ( znieczulenia ),

– zwrot kosztów dojazdu w dniu badania:  30 zł.

Bezpłatne badanie  w ramach programu przeznaczone jest dla osób:

– które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. białych plam,

– wszystkie osoby, które ukończyły 50 r.ż do 65 r.ż.

– w wieku 40 – 49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia ( mama, tata, brat, siostra), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– w wieku 25 – 49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),

– w wieku 25 – 49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej – tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

– z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,

– które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Obecnie SALVE realizuje również bezpłatnie operacje usunięcia zaćmy oraz operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego  w ramach NFZ. Dostępne są krótkie terminy, hospitalizacje odbywają się w trybie planowym w pełnym zabezpieczeniu Covidowym – więcej informacji pod nr tel: 575 503 112