Konkurs na najpiękniejszy ogród oraz zagrodę

wpis w: Ogłoszenia | 0

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW ZAPRASZA

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY

DO UDZIAŁU W X EDYCJI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD ORAZ ZAGRODĘ

warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 30.06.2021 r., w formie:

• pisemnej na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów;
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów;
• elektronicznie na adres e-mail: p.wlodarczyk@krzyzanow.pl lub sekretariat@krzyzanow.pl

Mieszkańców, którzy chcą podzielić się publicznie pięknem swego otoczenie zapraszamy do wypełnienia druku zgłoszenia znajdującego się poniżej.

(Nie ma znaczenia wielkość ogrodu ani liczba posadzonych w nim roślin. Czasem wspaniały efekt można uzyskać samą pomysłowością połączoną z pasją ….)

Zachęcamy również do dokonywania zgłoszeń ogrodów za pośrednictwem Sołtysów oraz Radnych.

PLIK DO POBRANIA: ZGŁOSZENIE